www.midpromet.ba

  • Pravilnik o homologaciji
 • Naredbe o homologaciji
 • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o najnizim tehnickim zahtijevima...
 • Odluka o dopunama odluke o posebnim vrstama uvoza za koje se ne provodi postupak homologacije
 • Odluka o posebnim vrstama uvoza za koja se ne provodi postupak homologacije
 • Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila
 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o ograničenju uvoza
 • Uputstvo o provođenju postupka homologacije tipa vozila
 • Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila
 • Radno uputstvo za izdavanje duplikata
 • Zahtjev za izdavanje licence za vozilo
 • Zahtjev za izdavanje licence prijevoznika
 • Dokumentacija potrebna za izdavanje licenci
 • Naknada za imenovanje radionice za tahografe
 • Zahtjev za izdavanje kartice vozača
 • Zahtjev za izdavanje kartice prijevoznika
 • Zahtjev za izdavanje kartice radionice
 • Zahtjev za izdavanje kartice nadzornog tijela
 • Uputstvo za popunjavanje naloga za plaćanje
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA MEMORIJSKIH KARTICA ZA DIGITALNI TAHOGRAF
 • Novosti


  Homologacija vozila


  Tehnički pregled


  ADR osposobljavanje


  Digitalni tahografi


  Dokumenti i propisi