www.midpromet.ba

PROMET MID d.o.o. se bavi i uslugama homologacije vozila.

Homologacija vozila odnosno dijelova, sklopova i uređaja vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU uredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila. Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji i nakon ispitivanja (ako je dio vozila u skladu sa zahtjevima pravilnika, direktiva ili uredbi prema kojima je ispitivanje obavljeno), proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak kojim se dokazuje da je dio homologacijski ispitan i odobren.

Na temelju članka 205. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 6/06, 75/06 i 44/07, 84/09, 48/10), ministar komunikacija i prometa, u suradnji s ministarstvom ili tijelom nadležnim za poslove energetike i industrije, je donio Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 41/08). Ovim Pravilnikom su uređeni uvjeti za homologaciju vozila, dijelova uređaja i opreme i uvjeti za određivanje organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. U skladu sa gore navedenim započeti su poslovi koji se odnose na proces homologacije vozila u BiH. Ovim postupkom svako vozilo, prije uvoznog carinjenja (i njegova pripadajuća dokumentacija) osim propisom izuzetih, podvrgavaju se homologacijskom pregledu.

Odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i rabljena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 89/10, 9/12) se propisuju najniži tehnički zahtjevi za novoproizvedena i rabljena vozila u procesima homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila. Rabljenim vozilom se smatra vozilo od čijeg je prvog registriranja prošlo najmanje tri mjeseca ili koje je prešlo put od 3000 km.

Propisi i odluke


 • Pravilnik o homologaciji
 • Naredbe o homologaciji
 • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o najnizim tehnickim zahtijevima...
 • Odluka o dopunama odluke o posebnim vrstama uvoza za koje se ne provodi postupak homologacije
 • Odluka o posebnim vrstama uvoza za koja se ne provodi postupak homologacije
 • Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila
 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o ograničenju uvoza
 • Uputstvo o provođenju postupka homologacije tipa vozila
 • Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila
 • Radno uputstvo za izdavanje duplikata
 •  

   

   

   

  Novosti


  Homologacija vozila


  Tehnički pregled


  ADR osposobljavanje


  Digitalni tahografi


  Dokumenti i propisi